IMATE NEDOUMICE U VEZI OSIGURANJA? TU SMO DA VAM POMOGNEMO

SLOBODNO PITAJTE

OSIGURANJE

Naša firma sarađuje sa DDOR i TRIGLAV osiguravajućim kućama.

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje bez kojeg se ne može izvršiti registracija vozila. Ovom polisom ste zaštićeni ukoliko svojim vozilom pričinite štetu trećem licu. Polisa je vezana isključivo za vozilo, ne za vozača, što znači da će svaka šteta biti pokrivena bez obzira na to ko upravlja vozilom. Za putovanje u inostranstvo potrebno je da posedujete zeleni karton i to za zemlje: Makedonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Albanija, Tunis i Maroko. Na ovaj način obezbedili ste pokrivanje troškova za štete i povrede koje eventualno  napravite svojim vozilom u inostranstvu. Zeleni karton možete kupiti samo kod osiguravajućeg društva kod kojeg Vam je vozilo osigurano.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Prilikom planiranja puta preporučujemo da zaključite polisu Putnog osiguranja koje štiti osiguranike od nepredviđenih neprijatnosti, nezgoda ili bolesti. Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrečnog slučaja. EUROP ASSISTENCE Vam pruža 24-časovnu pomoć ili asistenciju. Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih usluga i troškove nužnog medicinskog tretmana zbog nepredviđene bolesti, koja je nastala na putu ili boravku u inostranstvu. Kako bismo uradili polisu neophodno je da nam dostavite Vašu putnu ispravu. Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unapred – pre putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan da plati osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja polise osiguranja.

 

OSIGURANJE STAKALA

Za dodatnu sigurnost vozila, prilikom ugovaranja polise autoodgovornosti, moguće je ugovoriti i osiguranje stakala. Ovo osiguranje se zaključuje na period od jedne godine i poklapa se sa osiguranjem autoodgovornosti. Potrebno je fotografisati čisto vozilo i sa našim referentom dogovoriti sumu osiguranja.

KASKO OSIGURANJE

 

Kasko osiguranje motornih vozila pruža sigurnost i zaštititu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, nastalih usled različitih rizika i nezgoda. Kasko osiguranje pokriva štete na vozilu prouzrokovane za vreme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu. Ukoliko želite Vaše vozilo dodatno možete da osigurate od rizika krađe i utaje. Takođe postoji mogućnost plaćanja na više mesečnih rata odnosno popust ukoliko polisu plaćate u celosti.

ATESTI

 

Ukoliko je došlo do naknadne promene odnosno nadgradnje potrebno je izvršiti ispitivanje vozila. Pomenuto se odnosi na ugradnju plina, kuke, plastičnih prevlaka na staklima, xenon sijalica i drugih promena. Atest se može izvršiti u Institutu Vinča, AMSS, TehnoLab CMV d.o.o. i na Mašinskom fakultetu.